Thursday, December 23, 2010

නෑවකට යන්න හින මවන මම

දවස් දෙකකට පස්සෙ තමා මෙ පත්තෙ අවෙ ඔන්න.මම මගේ ජෙවිතේ සන්දිස්තනයකට අවිල්ලා කියලා කියලා මට හිතෙනවා.මොකද මම කෙරන රෑකියාව වෙනස් මාර්ගයකට යොමු කරන්න හදන්නේ.මෙතෙක් කල් කරපු ජොබ් 1 තමා විදුලි ඉන්ජිනෙරුවෙක් විදියට පුද්ගලික අයතනයක.නමුත් මසෙ අන්තිමට අතට එන ගානෙන් හරියට දවස් 2ක් 3ක් සෙට් වුනොත් ඉටපස්සෙ රිම් 1කෙන් තමා යන්න වෙන්නේ.මම ඉතින් හිතුවා නෑවකට වෑඩකෙරන්නයන්න කියල, ඔන්න ඉතින් එකට අවශ්ය ලියකියවිලි වෑඩටික ඉයේ තමා ඉවරයක් වුනේ.
දන් ඉතින් තියෙන්නෙ නගින්න නෑවක් හොයගන්න තමයි.නව් වල වෑඩකෙරන යන්න කමති අය ඉන්නවනම් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් කොහොමද වෑඩෙ වෙන්නෙ කියල මුලින්ම අපි අදල පටමලවක් සර්තකව ඉවරකරලා තියෙන්නෙ ඔන,මටනම් තිබුනෙ මගෙ ඉන්ජිනෙරු ඩිප්ලොමව තමා,හෑබයි o/l වලින් විතරක් කෙරන්න පුලුවන් පටමාල එහෙමත් තියනවා,මෙ ගෑන වඩිපුර දෑනගන්න කමති කෙනේක් ඉන්නනම් මට කියන්න මම පහදිලි කරල දෙන්නම්,මොකද මමත් මෙ වඩෙට හොද චටර් 1ක් කෑවා,හරි ඔන්නන  දෑන් පාටමලවක් කර කියමුකෝ එට පස්සෙ අපි යන්න ඔන ministry 1කට එක තියෙන්නෙ පිටකොටුවේ බිස්ටල් ව්දියෙ.....
 මට අමතක වුනා අපි මිනිස්ට්රයි 1කට යන්නෙ අපි නාවිකයෙක් වෙන්න අපිට අවසරයක් තියෙන්න ඔන.එම අවසරපත්රට කියන්නෙ CDC කියල,එකියනේ කන්ටිනුවස් ඩිස්චාජ් සටිෆිකට්.ඔන්න ඔක දෙන්නේ මිනිස්ට්රි 1කෙන්.ඔක අපි අපේ සහතිකේ පෙන්නුවම එයලා තිරනය කෙරනවා අපි CDC ගන්න සුඩුසුද නෑද්ද කියලා ඉටපසේ අපිට නවේ ගමන් ගනිනිද්දි අවශය වන පටවලා 5ක් තියන්වා.එවනමදින 2 කෙ එවා,මට ඔය පටමාලා ටිකට මසයක් විතර ගියා කරන්න.මොකද නිවාඩු හොයාගන්නත් ඔනනෙ කරන ජොබ් 1කෙන්.හරි ඔන්න අපි ටිකත් ඉවරයි කියමුකො,ඉටපස්සෙ පොලිස්වාර්තවක් අරගෙන ඔය ඔක්කොම ෆියිල් 1  මෙනිස්ට්රියට ගිහින් දෙන්න තියෙන්නනේ.
මම දෑනට දන්න විදියට වෙලද නෑව් රෑකියවට පිවිසිම ගෑන,නෑව් රස්සාව කියන්නේ නම් ටිකක් දුශ්කර රකියාවක් නමුත් හොදට ගෙවනවා.මෙම රෑකියාවේ හොද වගෙම නරකත් සමබරව තියනව කියලා මට හිතෙන්නේ.හරි මම ඉලග පොස්ට් 1කෙන් තවටිකක් පහඩිලි කරන්නම්.මෙ පිලිබද දෑනගන්න දෙයක් තියනවනම් දාන්න මම පුලුවන් විදියට ප්ලිතුරක් දෙන්න බලන්නම්

1 comment:

  1. මගේත් තිබුන ලොකුම ආසාවක් තමයි ඕක නමුත් ඉතින් හරි විදිහක් දැනුමක් හා දේයක් දැන ගැනිමට හැකියාවක් තිබුනේ නැති කමින් අතහැරැන දෙයක් තමයි ඔයා ඔය කියලා තියෙන දේවල් විතරක් කෙරැවාම ඇතිද නැවක රස්සාවට යන්න මම අහලා තියෙන විදිහ මැරයන් පාඨමාලාව කරන්න ඕනි නේ එකට ගොඩක් වියදම් වෙනවා නේ ද කෙසේ වෙතත් සුභ ගමන්

    ReplyDelete